MIN BAGGRUND

Jeg er født i 1965 og blev uddannet som psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet i 1992. Efter endt studie arbejdede jeg 4 år som klinisk psykolog i psykiatrien først i Norge og siden i Holstebro. Specielt arbejdet på en lukket akut afdeling for voksne i Haugesund i Norge gav mig en bred erfaring med alle grader af psykiske forstyrrelser.

I 1997 etablerende jeg mig som fuldtids privatpraktiserende psykolog med ydernummer i Holstebro.​

Teoretisk fordybelse har altid været centralt for mig i styrkelsen af det praktiske terapeutiske arbejde, og dette førte mig i 2007 til et ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet, hvor jeg frem til 2009 forskede i psykoterapi med særlig fokus på relationelle processer og psykoterapeutens håndtering af egne følelser i mødet med patienten. Fra 2009 til 2014 arbejdede jeg i regionspsykiatrien i Viborg-Skive med længerevarende psykoterapi af personlighedsforstyrrelser, og med supervision af fagfæller og andre faggrupper. Maj 2014 har jeg igen valgt at blive fuldtids privatpraktiserende psykolog i Holstebro.​​

Jeg har løbende videreuddannet mig inden for nyere psykoanalytisk tradition, primært objektrelationsteori og the British Independent School. Jeg blev autoriseret i 1996 og specialist i psykoterapi af voksne i 2006. Jeg har over længere perioder modtaget regelmæssig supervision af mit kliniske arbejde individuelt og i peer grupper af psykolog Patricia Coughlin Della Selva, psykoanalytiker og psykiater Margit Jørgensen og psykolog og psykoanalytiker Mette Møller. Jeg har gennem 10 år modtaget supervision af psykolog og psykoanalytiker Neville Symington, hvis praksis og teoretiske tænkning er en central inspiration for mit arbejde og min tænkning om mentale processer og psykoterapi. Af andre klinisk teoretiske inspirationskilder kan nævnes Wilfred Bion, Harald Searles og Margaret Little.


Jeg har siden starten af mit psykologvirke fungeret som supervisor både for fagfæller og for andre faggrupper. Som supervisor vægtlægger jeg forståelsen af patienten og brugen af terapeutens egne reaktioner på kontakten med patienten som materiale i uddybelsen af denne forståelse. Og jeg oplever at evnen til at undre sig og turde være i tvivl er vigtige faktorer, når man skal uddybe denne forståelse.

Formidling af mit fag er vigtigt for mig, og jeg har undervist og holdt kurser og foredrag i alle år, og jeg har siden foråret 2013 været ansat som ekstern lektor ved psykologistudiet på Aalborg Universitet. 

CV

Uddannelse:
1992. Cand. psych. Københavns Universitet.
1996. Autoriseret af Psykolognævnet.
2006. Godkendt Specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.
2004 - 2006. Læreruddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi. AIP Århus.
2006 - 2008. Lærer- og supervisor uddannelse i psykoanalytisk psykoterapi. AIP Århus.
2007- 2009. Ph.d.- stipendiat ved Institut for Kommunikation Aalborg Universitet.
2007. Certificeret FACS coder (facial expression coding system).
2011. MBT uddannelse i gruppeterapi. Oslo.

2017. Lektor. VIA University College.


Akademiske ansættelser:
1993. Psykolog ved børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, Arendal, Norge.
1993 - 1996. Psykolog ved voksenpsykiatrisk akut afdeling, Haugesund, Norge.
1996 - 1997. Psykolog ved ungdomspsykiatrisk afdeling, Holstebro.
1997-2006. Fuldtids privatpraktiserende psykolog, Holstebro. Tilknyttet sygesikringen.
2007-2014. Deltids privatpraktiserende psykolog, Holstebro.
2007- 2009. Ph.d.- stipendiat ved Institut for Kommunikation Aalborg Universitet.
2009- 2011. Lærer på uddannelse for autoriserede psykologer i psykoanalytisk psykoterapi AIP.
2009-2010. Supervisor for sygesikringspsykologer Region Midtjylland.
2009- 2014. Klinisk psykolog ved Regionspsykiatrien Viborg-Skive.
2013- Ekstern lektor ved psykologistudiet Aalborg Universitet.

2013-Censor ved psykologiuddannelserne i Danmark.

2014- Fuldtids privatpraktiserende psykolog Holstebro.​

Foredrag og undervisning af andre faggrupper, blandt andet:

1997- 2004. Timelærer og eksaminator i psykologi på fysio- og ergoterapeutskolen Holstebro.
1999. Foredragsrække om voksenpsykologi på Folkeuniversitet Struer/Vinderup.
2005. Undervisning i relationen mellem terapeut og patient på CVU Holstebro.
2014. Foredrag om personlighedsforstyrrelser. Psykiatrifonden Århus.

2018. Foredrag om farlighedsvurderinger i psykiatri og socialsektor. Folkeuniversitetet Aalborg.

2019. Heldags seminar om nærhed og afstand i den terapeutiske relation. Folkeuniversitetet Aalborg.

2020. Psykoanalytiske tekster. Seminarrække. Folkeuniversitet Aalborg. 

Andet psykologfagligt arbejde:
1997-2000 Børnesagkyndige undersøgelser for domstolene.

Publikationer:
Thuesen, M. (2012). Terapeutisk forandring gennem terapeutens egne emotionelle processer. Psyke & Logos. 33(1), 66-86.
Thuesen, M. (2015). Terapeutens behov for at hele. Matrix. 32(1), 4-26.

Thuesen, M. (2019). Den daglige vurdering af farlighed i psykiatrien og socialsektoren. 

Kapitel 7 i Feilberg & Maul (red.) Kvalitative iagttagelser. Aalborg Universitetsforlag.

Thuesen, M. (2021). Er det hårdt at være psykoterapeut? – en diskussion af begrebet ”omsorgstræthed”. Psyke & Logos. 42, 232-249.

Medlemskaber:
Dansk Psykolog Forening www.dp.dk

AIP www.aip.dk

​​PSYKOLOG METTE THUESEN

Enghaven 3, 1.tv. & Fabersvej 1, 7500 Holstebro  •  CVR: 19768007

Godkendt som specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.