UNDERVISNING

Jeg har undervist i psykologi og psykiatri siden 1990 og jeg har undervisningserfaring indenfor et bredt spekter inden for den kliniske psykologi, hvor psykoterapi, patologiforståelse, personlighedsforstyrrelser og relationen mellem den professionelle hjælper og patienten er mine hovedinteresser.

Jeg har særlig erfaring med foredrag og kurser inden for:

 • Psykoterapi
 • Psykoanalytisk orienteret psykoterapi
 • Psykoterapiforskning og de non-specifikke faktorer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Miljøterapi
 • Relationelle processer i terapirummet
 • Relationelle processer mellem den professionelle hjælper og patienten
 • At være professionel hjælper
 • Nonverbal adfærd i relationer​

Du er velkommen til at kontakte mig med spørgsmål om muligheder for foredrag, seminarer eller kurser.

Se under fanen Kontakt

Publikationer

 • Thuesen, M. (2012). Terapeutisk forandring gennem terapeutens egne emotionelle processer. Psyke & Logos. 33(1), 66-86.
 • Thuesen, M. (2015). Terapeutens behov for at hele. Matrix. 32(1), 4-26.
 • Thuesen, M. (2019). Den daglige vurdering af farlighed i psykiatrien og socialsektoren. Kapitel 7 i Feilberg & Maul (red.) Kvalitative iagttagelser. Aalborg Universitetsforlag.

 • Thuesen, M. (2021). Er det hårdt at være psykoterapeut? – en diskussion af begrebet ”omsorgstræthed”. Psyke & Logos. 42, 232-249.

Medlemskaber

​​PSYKOLOG METTE THUESEN

Enghaven 3, 1.tv. & Fabersvej 1, 7500 Holstebro  •  CVR: 19768007

Godkendt som specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.