PSYKOTERAPI

​Jeg arbejder med psykoterapi på et psykodynamisk grundlag, hvilket vil sige, at fokus er på at øge forståelsen af sig selv og egne reaktioner. Det er grundlæggende i min forståelse af psykiske problemer og psykisk lidelse, at vores forhold til os selv og andre er centrale i måden vi har udviklet os og samtidig fået forskellige problemer. Disse problemer er det muligt at løsne op for ved at undersøge selv samme forhold til os selv og til andre. 


Psykoterapien er et intensivt samarbejde, hvor der arbejdes på at forstå sammenhæng og mening bag psykisk lidelse og tilsyneladende uforståelig adfærd og reaktioner. Når man begynder at forstå egne reaktioner, giver det mulighed for at reagere anderledes og dermed øget indre frihed og øget frihed til at bruge egne ressourcer. Der opstår samtidig øget frihed og tilstedeværelse i relationer til andre mennesker.

Det er ofte hårdt at gå i psykoterapi, fordi man nogle gange opdager ting om sig selv, som kan være smertefulde at se på. Og efterhånden som man får mod på at opgive gamle måder at beskytte sig på, kan man i overgangs perioder føle sig mere sårbar end ellers.
Målet med psykoterapien er at opnå øget frihed indadtil og udadtil således, at man får mere mod, rummelighed og styrke til at bruge sig selv og møde livets udfordringer.

HVORFOR SØGE PSYKOTERAPI?

Der kan være mange grunde til at overveje at gå i psykoterapeutisk behandling. Ofte er det, fordi man har problemer som generer én og som man ikke har kunnet finde en forklaring på eller løsning på selv. Det kan også være, fordi man generelt føler, at man ikke bruger sig selv optimalt og ikke får den glæde ud af sit arbejde og sine forhold til andre mennesker, som man ønsker.

KORT FORLØB - LANGT FORLØB?

Hvor langt tids behandling du har brug for afhænger af problemstillingen du ønsker at arbejde med, men også nogle gang af, hvor dybt du ønsker at gå ind og undersøge dit eget indre liv og reaktioner.

Jeg arbejder både meget fokuseret over få sessioner, og med dybere problemstillinger over længere tid, alt efter hvad vi sammen vurderer, at der er ønske om og behov for.

I udgangspunktet anser jeg en session om ugen for optimalt de første måneder af et forløb, hvorefter der, alt efter problemstillingen, kan aftales sessioner hver anden uge eller sjældnere.
Første session er på en time og sessioner derefter på 45 minutter, med mindre andet aftales. Sessioner kan ved behov foregå over Skype.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening, og følger de fælles etiske regler for psykologers arbejde.​

​​PSYKOLOG METTE THUESEN

Enghaven 3, 1.tv. & Fabersvej 1, 7500 Holstebro  •  CVR: 19768007

Godkendt som specialist i psykoterapi af Dansk Psykolog Forening.